Bạn muốn đổi mật khẩu két sắt không?

HƯỚNG DẪN ĐỔI SỐ KÉT SẮT

cách đổi mật khẩu két sắt

cách đổi mật khẩu két sắt

CÁCH ĐỔI SỐ 3 MÃ
Trước tiên mở cửa nhấn nút bên hông cho chốt khóa bật ra (đối với két lớn) hoặc xoay chìa khóa ra trái (đối với két nhỏ).
Bước 1: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 04 lần.
Bước 2: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 03 lần.
Bước 3: Quay mã số cũ về tâm nhỏ 02 lần.
Bước 4: Gắn cây đổi mã vào chỗ đổi mã sau cánh cửa. Quay cây đổi mã 90°Hướng quay thì tùy từng nhẵn hiệu két sắt
Bước 1: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 04 lần.
Bước 2: Quay mã số mới vào tâm nhỏi 03 lần.
Bước 3: Quay mã số mới vào tâm nhỏ 02 lần.
Bước 4: Quay cây đổi mã vể vị trí ban đầu và lấy ra. Lúc đó mã mới đã được cài xong.
*** Lưu ý
- Không cho số két ngần nhau mỗi số phải cách nhau ít nhất là 10*↑
VD 10 – 30 – 20
- Số cuối cùng phải 20↑=20 ||80↓=80
** Phải thử lại ít nhất là 2 lần bên ngoài hãng đóng cửa

Đổi mã của một số lại két sắt.

thay đổi mật khẩu két sắt truly

thay đổi mật khẩu két sắt truly

Cách đổi mã số két sắt Truly
Sau khi mở cửa, quay chìa khóa thẳng đứng hoặc nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra. Két đang trong tình trạng đóng cửa giả.
1.    Nhấn nút “°” phía sau cánh cửa. Nhấn nút “*”
2.    Nhập mã số mới ( ít nhất từ 4 số và cao nhất là 16 số).
3.    Nhấn nút “#” để kết thúc, nhạc nổi lên và mã số mới đã được cài xong.
Ví dụ: Bạn muốn cài mã số mới là 2009. Bạn sẽ nhấn ° 2009 #
LƯU Ý: Khi cài mã số mới xong, bạn thử mở theo CÁCH MỞ CỬA, xem mã số mới đã cài đúng hay chưa.

thay đổi mật khẩu két sắt gudbank

thay đổi mật khẩu két sắt gudbank

Cách cài đặt mã số:khóa điện tử Gudbank:
Sau khi mở cửa, quay chìa khóa thẳng đứng hoặc nhấn nút bên hông cánh cửa cho các chốt khóa bung ra. Két đang trong tình trạng đóng cửa giả.
1.      Nhấn phím “#”
2.      Nhấn mã số 1 2 3 4 (mã số hiện đang cài sẵn là: 1,2,3,4)
3.      Nhấn phím “#”
4.      Nhấn tiếp phím “*”, màn hình hiện “———“
5.      Nhập mã số mới (ít nhất 4 số và nhiều nhất 8 số)
6.      Nhấn phím “#” để kết thúc.
Ví dụ: Bạn muốn cài mã số mới là 2 0 0 8. Bạn sẽ nhấn * 2 0 0 8 #.
Màn hình hiển thị “INTO” và mã số mới đã được cài xong.
Lưu ý:
1.      Mã số mới cài đặt ít hơn 8 số thì phải nhấn phím “#” để lưu lại.
2.      Mã số mới cài đặt có 8 số thì khóa điện tử sẽ tự động lưu lại.
Cách cài đặt báo động rung và di chuyển:
Nhấn phím “0”, màn hình hiển thị “BELL ON”, chế độ báo động đã được cài đặt.

You may also like...